BMW logo Luxury Drives logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op de diensten die worden aangeboden door BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, B-2880 Bornem, KBO nr. 0413.533.863 op haar website bmwluxurydrives.be (de “Website”) en die hiervoor de handelsnaam “BMW Luxury Drives” aanneemt en hierna zo genoemd wordt. Deze voorwaarden gelden bijkomend aan de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website.
 2. De Website wordt beheerd en gehost door The Oval Office BVBA, Mechelsesteenweg 271 bus 10.1, 2018 Antwerpen, KBO nr. 0474.137.582 onder verantwoordelijkheid van BMW.

 

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

 1. Overeenkomsten betreffende de aankoop van de hotelpakketten (1 hotelovernachting plus terbeschikkingstelling BMW wagen uit luxe klasse) die via de Website worden aangeboden, kunnen uitsluitend via de in de Website verwerkte bestelmodule aangekocht of verworven worden.
 2. Wanneer de Gebruiker een aanvraag voor een hotelpakket invult op de Website, wordt deze aanvraag doorgestuurd naar de respectievelijk gekozen BMW verdeler. De BMW verdeler controleert de aanvraag en checkt de beschikbaarheden voor het hotel en de BMW wagen met BMW Luxury Drives.
 3. Aanvragen of bestellingen verbinden BMW Luxury Drives slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Gebruiker vanwege BMW Luxury Drives een bevestiging van zijn aanvraag of bestelling heeft ontvangen. Deze bevestiging wordt per e-mail verstuurd.
 4. De Gebruiker kan tot 7 dagen voor vertrek kosteloos annuleren. Nadien zal het pakket aangerekend worden door middel van een factuur die verzonden wordt door BMW Luxury Drives naar het door de Gebruiker opgegeven adres. De Gebruiker verbindt zicht er toe zijn wettelijke adres op te geven bij de inschrijving.
 5. De annulatiekost is afhankelijk van pakket tot pakket en kan opgevraagd worden bij BMW Luxury Drives. De kost is maximum de prijs van het pakket vermeld op de Website
 6. De boekingscode die de Gebruiker ontvangt bij bestelling van het hotelpakket is persoonlijk en komt uitsluitend toe aan de Gebruiker.  Het hotelpakket kan enkel gebruikt worden door de Gebruiker en zijn partner die zich ingeschreven heeft. Het pakket kan niet doorgegeven worden aan derden.
 7. De Gebruiker-consument is op de hoogte dat de aankoop van een hotelpakket via de Website onherroepelijk is, en dat er geen herroepinsrecht van toepassing is en dit overeenkomstig Artikel VI, 53, 12° Wetboek Economisch Recht. 

 

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro.
 2. De prijs voor de aankoop van een hotelpakket  die via de Website wordt gedaan, is behoudens expliciet andersluidend beding in enige specifieke aanbieding, betaalbaar aan het hotel zelf.
 3. Extra persoonlijke uitgaven die niet in het hotelpakket inbegrepen zitten worden door de Gebruiker eveneens betaald aan het hotel.
 4. Bij aankomst in het hotel worden de creditkaartgegevens van de Gebruiker overhandigd, ter betaling van het pakket (indien van toepassing) of de extra’s.
 5. Extra overnachtingen of extra personen dienen door de Gebruiker zelf gereserveerd te worden in het hotel. BMW Luxury Drives kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nalatigheden hieromtrent  van het hotel zelf. 

 

Artikel 4. Terbeschikkingstelling wagen

 1. BMW Luxury Drives stelt een BMW wagen uit luxe klasse (type afhankelijk van de beschikbaarbeid) ter beschikking van de Gebruiker gedurende de overeengekomen periode.
 2. Voor de overnachting van dinsdag op woensdag: de wagen kan opgepikt worden op maandag tussen 15u en 17u30, op dinsdag tussen 9u en 11u. De wagen dient terug gebracht te worden op woensdag voor 18u
 3. Voor de overnachting van zaterdag op zondag: de wagen kan opgepikt worden op vrijdag tussen 15u en 17u30, zaterdag tussen 9u en 11u. De wagen dient terug gebracht te worden op maandag voor 10u.
 4. Adres van oppikken en terugbrengen van de BMW wagen: BMW Driving Center, Lodderstraat 16, 2880 Bornem.
 5. Bij het ophalen van de wagen dient verplicht een Bruikleenoverkomst ondertekend te worden die alle gebruiksvoorwaarden betreffende de terbeschikking gestelde wagen bepaalt.
 6. De bestuurder van de wagen dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en min 26 jaar te zijn. Deze gegevens worden eveneens gecontroleerd bij het ophalen van de auto. De passagier mag eveneens de auto besturen en is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de bestuurder
 7. De BMW wagen uit luxe klasse die ter beschikking wordt gesteld is maximum geschikt voor 4 personen.
 8. De BMW wagen uit luxe klasse zal een volle benzinetank hebben, wanneer u deze komt ophalen. Extra tankkosten zijn ten laste van de Gebruiker.
 9. De gebruiker betaalt zelf mogelijke tolkosten (péage) op weg van en naar het hotel en extra verbruik van de wagen.
 10. In geval van schade of ongeval vult de Gebruiker een ongevalsaangifte in en bezorgt deze volledig ingevuld en ondertekend binnen de 24u aan info@bmwluxurydrives.be.
 11. In het geval er schade en/of ontbreken van toebehoren wordt vastgesteld bij het terugbrengen van de wagen door de Gebruiker zal er een bestekdossier door BMW Luxury Drives worden opgemaakt dat door beide partijen wordt ondertekend.

 

Artikel 5. Verzekering en aansprakelijkheid

 1. De Gebruiker erkent ingelicht te zijn dat de wagen omnium verzekerd is met een vrijstelling van 1.250 EUR. De Gebruiker erkent dat mogelijke verkeersovertredingen of niet recupereerbare schade of kosten van welke aard dan ook ten zijne /hare laste vallen, met uitsluiting evenwel van de schade waarvan is bewezen dat zij voortkomt uit een gebrek aan de wagen. De Gebruiker ontlast BMW Luxury Drives van elke verantwoordelijkheid in geval van lichamelijke letsels, tenzij wanneer is bewezen dat die letsels uitsluitend voortvloeien uit een gebrek aan de wagen.
 2. Behalve wat bepaald is in huidig artikel, aanvaardt BMW Luxury Drives geen enkele aansprakelijkheid in verband met het aangekochte hotelpakket.

 

Artikel 6: Contact

Hierbij vindt u de contactgegevens van BMW Luxury Drives:

Mail:    

info@bmwluxurydrives.be

info@bmwluxurydrives.lu  (voor inwoners Luxemburg)

Adres:

BMW Luxury Drives - p/a The Oval Office
Mechelsesteenweg 271 b10.1
2018 Antwerpen


Tel: +32 3 320 06 50

Website:

www.bmwluxurydrives.be 

www.bmwluxurydrives.lu (voor inwoners Luxumburg)

 

Artikel 7: Diversen

 1. Indien wordt vastgesteld dat een van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden blijven bestaan, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.
 2. Deze Algemene Voorwaarden, evenals alle overeenkomsten die op deze basis tot stand komen, worden beheerst door het Belgische recht, met uitzondering van de VN-verkoopwetgeving. De rechtbanken van Brussel, België, zijn bevoegd voor alle geschillen met Gebruikers.
 3. Op basis van het toepasselijke recht zijn wij, ongeacht of we deelnemen aan een alternatieve geschillenbeslechting, verplicht u mee te delen dat de Europese Commissie een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting in geval van consumentenrechtsgeschillen heeft opgericht, het zogenaamde ODR (Online Dispute Resolution Platform). Het is te vinden op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

BMW Luxury Drives zal niet deelnemen aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures bij een arbitragecommissie voor consumenten en is daartoe niet verplicht.