BMW logo Luxury Drives logo

Privacy policy

Versie 1.0 – 16/04/2021

Dit privacybeleid is toepasselijk op de diensten die onder “BMW Luxury Drives” worden aangeboden door BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, B-2880 Bornem, BTW 0413.533.863 ("BMW") op haar website www.bmwluxurydrives.be (de “Website”) (hierna “de Diensten”).

BMW verzekert u de vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘AVG’ of ‘GDPR’.

Vragen over de toepasselijke wetgeving en dit privacy beleid kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer via data-protection-officer@bmw.be.

BMW treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

De Dealer, als onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijke, kan de aangeboden diensten van Luxury Drive ook aanbieden aan zijn klanten of potentiële klanten. Hoe de dealer uw persoonsgegevens verwerkt , vindt u terug in het privacy beleid van de betreffende dealer.

De persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens het gebruik van BMW Luxury Drives diensten worden alleen verzameld, verzonden en verwerkt op de manier die hieronder wordt beschreven.

Hebt u in andere context contact met BMW, dan geldt het algemeen privacy beleid, consulteerbaar via bijgevoegde link: https://www.bmw.be/nl/footer/metanavigation/data-privacy.html.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden van verwerking

Voor de aanvraag van de diensten, hebt u de keuze om

 • in te loggen via uw BMW account:
  • Indien u reeds een BMW account hebt, worden uw contact gegevens in het reservatie formulier automatisch ingevuld.
  • Indien u nog geen BWM account hebt, kan u deze creëren
 • Indien u geen gebruik maakt van een BWM account, worden de volgende gebruikersgegevens verzameld en verwerkt:
 • Naam, voornaam, aanhef, e-mailadres, postadres
 • Eventueel bedrijfsnaam, postadres
 • uw preferred dealer
 • Voorkeur wagen

De aanvraag met bovenvermelde gegevens wordt naar de door u gekozen dealer verstuurd, zodat die de aanvraag en gevraagde beschikbaarheden kan nagaan.

BMW behoudt zich het recht voor om de gegevens diepgaand te controleren en af te wijzen of toegang tot de diensten te ontzeggen.

BMW kan contact opnemen met de gebruiker via het e-mailadres en de naam die de gebruiker tijdens de registratie heeft opgegeven, om informatie te vragen over de prestaties, de reikwijdte, de gebruikersvriendelijkheid van de Website en aangeboden diensten, evenals voor de bevraging van de tevredenheid van de gebruiker.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de uitvoering van de reservatie, het gebruik, de verkoop en betaling van de aangeboden diensten en worden bewaard zolang de wettelijke bepalingen rond contractuele overeenkomsten vereisen.

Voor het gebruik van een BMW wagen wordt een bruikleencontract afgesloten en de vereiste gegevens hiervoor verzameld en bewaard zolang de wettelijke bepalingen rond contractuele overeenkomsten vereisen.

Bescherming van persoonsgegevens

BMW past uitgebreide technische en organisatorische beschermingsmaatregelen toe, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden, in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

 • strikte toegangsregels tot uw gegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
 • overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
 • opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;
 • firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, en de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
 • beheer van inbreuken en incidenten (info systeem voor veiligheidsmanagement);
 • organisatorische maatregelen voor personeel dat persoonlijke gegevens verwerkt
 • beheer van bedrijfscontinuïteit.

Slechts beperkte en geautoriseerde personen van BMW en haar verwerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Deze zijn verplicht tot gegevensgeheim.

Gegevensoverdrachten en locatie van verwerking

De persoonsgegevens van gebruikers van de Website en Diensten worden verwerkt binnen de Europese Unie.

Idloom (Avenue de Tervueren 216, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, BE0639.967.792)  verzorgt de hosting van het registratieplatform en ondersteunende diensten, waarop de verkoop van de aangeboden diensten worden ter beschikking gesteld, in de capaciteit van “Verwerker” in opdracht van BMW en is gebonden aan GDPR vereisten via een gegevensverwerkersovereenkomst.

The Oval Office BVBA, Mechelsesteenweg 271 bus 10.1, 2018 Antwerpen, BTW 0474.137.582 (“TOO”) is verwerker in opdracht van BMW. TOO verzorgt de hosting van de Website, beheert en verwerkt het gebruik en de verkoop van de aangeboden diensten en verzorgt de klantenvragen en klachten, in opdracht van BMW.

Dealers treden op als respectievelijke onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken voor de behandeling van aanvraag.

Ingenico (Ingenico e-Commerce Solutions BVBA/SPRL Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem BE0459.36.06.23) verzorgt de monetaire transactie voor de online aankoop van een BMW Luxury Drive, in de capaciteit van “Verwerker” in opdracht van BMW en is gebonden aan GDPR vereisten via een gegevensverwerkersovereenkomst.

BMW Group treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de single sign on via uw BWM Account. Verder maakt BMW ook gebruik van IT ondersteuning van BMW Group, die optreedt als verwerker.

De hotels die de gasten hosten voor de BMW Luxury Drives, worden gepubliceerd op de Website. Zij treden zelf op als Verwerkingsverantwoordelijke.

Anonieme gegevens en cookies

BMW gebruikt alleen essentiële en functionele cookies om sessies op de Website af te handelen. Meer informatie is te vinden in de Cookie Policy.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment kosteloos hun privacy rechten uitoefenen, zoals recht op inzage, correctie, wissen van gegevens, beperking en bezwaar op verwerking, overdraagbaarheid.

Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. 

Contactpersoon voor gegevensbescherming bij BMW Group Belux

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacy policy, dan neemt u het best eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center, dat bereikbaar is van maandag tot vrijdag van 8.30-21 uur, en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Buiten deze uren kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Het Contact Center is ook bereikbaar via mail of per gewone post. 

Contactgegevens van het BMW Group Belux Contact Center:

Tel.: +32 (0)3 890 50 02
contact@bmw.be
Lodderstraat 16
B-2880 Bornem (België)